Giáo lý

LM Đặng San

HAI MÔN ĐỆ EMMAUS: TÔI THÍCH CÁC NGÀI!

(Lời Chúa Thứ tư tuần Bát nhật Phục sinh: Lc 24,13-35) Trong bài Tin mừng tường thuật câu chuyện hai môn đệ làng Emmaus, tôi...

Biển đảo.

Đời buồn quá

Có gì đâu mà tu

Luân Lý

Trong Gai Nhọn là Đóa Hồng Rực Rỡ

Luca 24, 35-48 Cuộc sống luôn có khó khăn, luôn có thử thách, nếu chúng ta né tránh có lẽ chúng ta sẽ không thể...

Hãy Thứ Tha

Lòng Biết Ơn

Hôn nhân

Kỷ niệm về cha Khổng Văn Giám

Ngày này (11 tháng 12), 50 năm trước, cha Khổng Văn Giám, Rửa Tội cho bố và hợp thức hoá hôn nhân của bố...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Bài học không bao giờ quên của tôi về cha cố...

Tôi đã chia sẻ nhiều lần với những người thân về mối “duyên” đưa tôi về Giáo Xứ Tân Sa Châu và bài học...

Xin cầu nguyện…