Giáo lý

LM Đặng San

Xuống Cho Thật Gần, Ở Cho Thật Thấp

Đời người cứ như thể cuộc leo dốc. Đã leo dốc, mà còn phải vác trên vai nhiều gánh nặng. Gánh nặng vợ gánh...

Đời buồn quá

Có gì đâu mà tu

Tanh bành tan nát

Trung Thu

Luân Lý

Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ giải quyết vấn đề giáo...

Hỏi: Giám mục giáo phận tại Hoa Kỳ có hợp tác với các Giám mục giáo phận khác trong việc giải quyết vấn đề lạm...

Thế gian này Ta là ai?

Hôn nhân

Cách dạy con của người Mỹ và người Việt khác nhau...

"Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Tây tên...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Flight to Heaven!

This is Captain Martino Nguyễn Bá-Thông speaking from the Cockpit, welcome to Flight #2019. We are prepared to take off INTO the New Year...