Giáo lý

LM Đặng San

Xuống Cho Thật Gần, Ở Cho Thật Thấp

Đời người cứ như thể cuộc leo dốc. Đã leo dốc, mà còn phải vác trên vai nhiều gánh nặng. Gánh nặng vợ gánh...

Đời buồn quá

Có gì đâu mà tu

Tanh bành tan nát

Trung Thu

Luân Lý

Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Lúc 12:30 trưa Thứ Tư 17 tháng Tư, tại Phòng Báo chí Tòa thánh, tại số 54 Via della Conciliazione (Đại lộ Hòa Giải),...

Hôn nhân

Cách dạy con của người Mỹ và người Việt khác nhau...

"Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Tây tên...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Ngõ cụt của nô lệ tình dục – Chuyện thứ 3:...

Tôi gặp em rất tình cờ. Và cùng chưa bao giờ có ý định “chọn” em là “đối tượng” để tìm hiểu vì em...
video

Flight to Heaven!