Giáo lý

LM Đặng San

Chơi thì chơi

Ngày 19.8 hôm qua, ngày Việt Minh cướp chính quyền năm 1945. Bị dí đi theo hai bà xơ và một bà luật sư,cùng...

Thằng Đệ

Huyệt mộ

Luân Lý

Chúa Cho Con Tất Cả

     Có những tình yêu cho đi mà không cần báo đáp. Quảng đại trao ban mà không toan tính hơn thiệt. Như...

SAI LỖI VÀ XIN LỖI

Hôn nhân

#SốngĐạoCôngGiáo239 Lấy người Ngoại Giáo Có Tội Không Cha?

Cha ơi cho hỏi là con ở việt nam con có đạo nhưng bạn con không có đạo và cũng không muốn theo đạo...

Đừng xem thường nhau

Nhật Ký

Tiền bạc cần “chạy lòng vòng!”

Hôm qua Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2019 sau lễ một giáo dân Mỹ dúi vào tay tôi một “cọc tiền”...