Giáo lý

LM Đặng San

Đời buồn quá

Tâm thiền thì lặng im chẳng nói! Trong vực sâu thăm thẳm lặng im, mọi kiến thức, mọi tình cảm, mọi rung động, mọi...

Có gì đâu mà tu

Tanh bành tan nát

Trung Thu

Khổ đau của người mẹ

Luân Lý

Thư mục vụ của Đức Hồng Y Timothy Dolan về trường...

Ngày 31 tháng 10, Đức Hồng Y đã gởi cho các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân một thư mục...

Canh Tân

Hôn nhân

Một chánh án quận ở Pennsylvania đã minh oan cho Đức...

Một chánh án quận ở Pennsylvania đã minh oan cho Đức Cha Kevin Rhoades, Giám Mục giáo phận Fort Wayne-South Bend. Hôm thứ Năm...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Tiền bạc cần “chạy lòng vòng!”

Hôm qua Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2019 sau lễ một giáo dân Mỹ dúi vào tay tôi một “cọc tiền”...