Giáo lý

LM Đặng San

Biển đảo.

Trăng khuya giờ này chưa lên. Vẫn lạ lùng với vầng trăng già, trăng hạ tuần, một hai giờ sáng mọc lên le lói...

Đời buồn quá

Có gì đâu mà tu

Tanh bành tan nát

Luân Lý

NÊN THÁNH THỜI KỸ NGHỆ

Ngày 10/10/2020 Đấng Đáng Kính CARLO ACUTIS đã được Giáo Hội tuyên phong chân phước, tại Assisi, Ý Đại Lợi. Ngài là một vị thánh...

Hôn nhân

Cách dạy con của người Mỹ và người Việt khác nhau...

"Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Tây tên...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Cuộc “trở về” của người cựu chiến binh Việt Nam

Sáng nay tôi đi chợ nấu ăn cho người vô gia cư ở Mỹ (Các bạn coi live video stt trước) - Cám ơn...

Xin cầu nguyện…