Giáo lý

LM Đặng San

Xuống Cho Thật Gần, Ở Cho Thật Thấp

Đời người cứ như thể cuộc leo dốc. Đã leo dốc, mà còn phải vác trên vai nhiều gánh nặng. Gánh nặng vợ gánh...

Đời buồn quá

Có gì đâu mà tu

Tanh bành tan nát

Trung Thu

Luân Lý

Thế gian này Ta là ai?

Tôi vẫn phân vân về bài thơ: “tôi là ai”?            “Thử hỏi một lần ta là ai?            Mà sao mộng mãi giữa đêm dài           ...

Hôn nhân

Một chánh án quận ở Pennsylvania đã minh oan cho Đức...

Một chánh án quận ở Pennsylvania đã minh oan cho Đức Cha Kevin Rhoades, Giám Mục giáo phận Fort Wayne-South Bend. Hôm thứ Năm...

Lòng trung thành

Nhật Ký

Chọn Lựa – Chiến Tranh – Thương Tích và Lời Tạ...

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, xin được chia sẻ cùng quí vị câu chuyên cảm động và ý nghĩa về một người đã khuất,...