Dẫn Tới Sự Thặng Dư

0
200

Anh chị em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh chị em, vì anh chị em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy.” (Lc 6,38)

Bạn thân mến,

Chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa nhân lành vô cùng đại lượng. Ngài muốn mỗi người chúng ta được tràn đầy ơn phước của Ngài và san sẻ những phước lộc đó với tha nhân. Bạn thấy không, câu Kinh Thánh trên đây bắt đầu: “Hãy cho đi, và sẽ được cho lại.” Những gì bạn và tôi cho đi đã trở thành “cái cân đo lườngđể Chúa ban cho ta và ban đầy tràn hơn.Thú vị lắm phải không bạn?

Cho đi giống như hạt giống, ví dụ hạt cây táo, khi được gieo xuống và lớn lên rồi sinh sôi không chỉ có một trái táo mà là hàng ngàn trái táo. Cũng thế, khi bạn và tôi tuân theo Lời Chúa để chia sẻ, để cho đi, mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận được một mùa thu hoạch thặng dư. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng khi chúng ta cho đi, khi chúng ta mở tay ra để san sẻ những gì chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, chính sự san sẻ này sẽ mang lại cho chúng ta tràn đầy hơn và sự cho đi hay chia sớt này, tự nó sẽ lập đi lập lại cái vòng nhân quả nói trên.

Bạn thân mến,

Không biết bạn có nghe thấy Chúa đang nói gì với bạn không? Những điều bạn đang có, bạn có thể dùng nó để chúc phúc cho một ai đó không? Hãy bắt đầu bằng một hành động đức tin như là chia sẻ những gì bạn đang có với bạn bè hay tha nhân, nhất là với anh chị em nạn nhân bão lụt tại quê nhà. Nếu bạn thực thi được như thế, bạn đang mở cánh cửa của sự tràn đầy, của sự thặng dư ơn lành Thiên Chúa.

Lạy Cha trên trời, con đón nhận Lời Cha là Chúa con, vào tâm hồn con. Con cảm tạ Cha đã thương chọn và chúc lành con để con trở nên sự chúc phúc tới tha nhân. Xin dạy con biết luôn luôn chia sớt cho anh chị em chung quanh con và dạy con biết đón nhận những điều tốt lành Cha ban cho con. Con cầu xin nhờ danh Chúa Kitô. Amen.

The Pham