LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ KHÔNG? Chủ Nhật Chúa Chiên Lành 2015

0
518

LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ KHÔNG?
Có một số người (họ không phải là Giám Mục, cũng chẳng phải là cha sở) nghĩ rằng LÀM MỘT MỤC TỬ
NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI RẤT DỄ! Vì thế cho nên mới có những lời phát biểu như sau:
• “Ông linh mục này chỉ lo rượu bia, say sưa nhậu nhẹt tối ngày, lái xe đụng như cơm bữa, còn cờ bạc
nữa, Đức Giám Mục chỉ cần ra một văn thư trục xuất ông ta ra khỏi hàng giáo sĩ, gửi thông báo ra cho
tất cả các giáo xứ trong giáo phận là xong, vậy mà cũng không thấy các ngài làm cho cả!”
• “Là Giám Mục, là người có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ và khi cần cũng phải hy sinh vì đoàn chiên,
hay ít ra cũng phải lên tiếng bênh vực đoàn chiên trong giáo phận của mình chứ? Đàng này ngài cứ yên
lặng, cứ im như thóc, không lên tiếng bênh vực cũng chẳng phản đối những thế lực của sự ác … cứ để
mặc cho giáo dân, cho đoàn chiên bị chính quyền xâu xé và bị bách hại te tua như vậy!”
• “Tôi mà là giám mục thì đừng hòng mà mấy ông linh mục quốc doanh có đất sống! Ba bảy hai mươi
mốt tiếng chứ đừng nói là 21 ngày, tôi sẽ trục xuất ngay mấy tay đó ra khỏi giáo phận, ra vạ tuyệt thông
để làm gương cho những linh mục khác!”
Còn ở trong cương vị của một Giám Mục thì tôi biết chắc chắn câu trả lời của những vị có chức giám mục sẽ là:
NO! KHÔNG DỄ MỘT CHÚT NÀO CẢ!

Lm Phạm Tĩnh

Có Dễ Dàng Làm Một Mục Tử Nhân Lành Không?