Sống Đạo 140: Halloween – Người Công Giáo cần biết – Nói cho rõ!

0
1093

Có những người thánh thiện không bị cám dỗ nên họ cứ chơi vì không sợ – riêng cá nhân mình là người tội lỗi dễ bị cám dỗ nên … xin tránh xa ra!! Mời các bạn xem! vì mình không muốn rước “giặc” vào nhà!! Nhất là trong cương vị LM – người làm cha “mình không muốn đưa ma quỷ vào chơi với các con mình – rồi sau đó bảo mỗi năm chỉ có một ngày!” thói quen Tốt khó tập – chứ thói quen xấu dễ lắm! chỉ một lần là bắt chước được ngay! Cái này mình biết vì mình .. YẾU ĐUỐI! (status này không viết cho những người Thánh Thiện và Mạnh Mẽ!) Có thể những người Mạnh mẽ và thánh Thiện họ sẽ đọc “xin CỨ để chúng con xa chước cám dỗ” hay “xin CHÚA để chúng con sa chước cám dỗ!” chăng? Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa – Cầu cho chúng con!