#sốngđạo221: Hai quyền hạn “lớn nhất” của Linh Mục là gì?

0
1448

#sốngđạo221: Hai quyền hạn “lớn nhất” của Linh Mục! CN Chúa Thánh Thần hiện xuống

“làm cha” có nhiều quyền lắm! Vừa Thần Quyền – vừa thế quyền!  Đến độ có nhiều người hay bảo rằng: “muốn nói ngoa làm cha mà nói!”  Hôm nay nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – tôi muốn nhắc đến hai “quyền” to lớn nhất của LM – dĩ nhiên theo cái nhìn của cá nhân tôi!  Và trong hạn hẹp của bài chia sẻ này tôi chỉ xin “xoáy” vào một trong hai cái “Quyền” đó – cái quyền thứ hai xin cho tôi được chia sẻ vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kito!

##########

Bản quyền thuộc về cha Thông và chương trình #sốngđạocônggiáo! Tuy nhiên, khi copy các bài về trang web của mình hay chia sẻ trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…) xin quý vị vui lòng copy/paste đầy đủ nguồn của bài viết đó chứ không được phép chỉ ghi “Theo Sống Đạo Công Giáo hay songdaoconggiao.org”.

Mọi câu hỏi về Đức Tin hay Đời Sống Đạo, xin gởi email về: [email protected]

Ân sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông