#SốngĐạoCôngGiáo 235: Đừng giao du/hợp tác/ký kết với người Chống lại Thiên Chúa

0
474

Tiếng Việt có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!” Nói vậy không có nghĩa là câu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là sai!  Nhưng trước khi chọn “giao du, hợp tác” hay “Bắt tay” với kẻ xấu mình cần cần thận!  Đặc biệt là với những kẻ “Chống lại Thiên Chúa!”

Mời bạn cùng nghe!

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Những bài chia sẻ của tôi trên chương trình #SốngĐạoCôngGiáo chính là những bài “nói với chính mình” – Tôi không soạn bài giảng cho người khác mà là lời nhắc nhở cho chính tôi – người tội lỗi – nên văn chương cộc lốc – khó nghe và thẳng thắn! Nếu các bạn thấy hợp xin mời nghe và chia sẻ! Nếu không thấy giúp gì được cho bạn – xin không nghe – tránh phạm tội!

Những trả lời câu hỏi (Giáo Lý) của tôi trên chương trình #SốngĐạoCôngGiáo chính là những bài “tôi trả lời cho chính mình” – Tính tôi thẳng thắng – người tôi tội lỗi – văn chương cộc lốc – khó nghe nên nếu các bạn thấy hợp xin mời nghe và chia sẻ! Nếu không thấy giúp gì được cho bạn – xin không nghe – tránh phạm tội!
Bản quyền thuộc về cha Thông và chương trình #sốngđạocônggiáo! Tuy nhiên, khi copy các bài về trang web của mình hay chia sẻ trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…) xin quý vị vui lòng copy/paste đầy đủ nguồn của bài viết đó chứ không được phép chỉ ghi “Theo Sống Đạo Công Giáo hay songdaoconggiao.org”.
Mọi câu hỏi về Đức Tin hay Đời Sống Đạo, xin gởi email về: [email protected]
Ân sủng và Bình An,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông