#SốngĐạoCôngGiáo 261: Bảo Lãnh các Linh Hồn vào Thiên Đàng!

0
957

Chủ Nhậ 31 TN năm B – 2018 Bạn có muốn “bảo lãnh” người thân của bạn đã qua đời lên Thiên Đàng không! Giáo Hội cho phép “bảo lãnh” đó! Mời bạn học cách bảo lãnh nhé! Những bài chia sẻ của tôi trên chương trình #SốngĐạoCôngGiáo chính là những bài “nói với chính mình” – Tôi không soạn bài giảng cho người khác mà là lời nhắc nhở cho chính tôi – người tội lỗi – nên văn chương cộc lốc – khó nghe và thẳng thắn! Nếu các bạn thấy hợp xin mời nghe và chia sẻ! Nếu không thấy giúp gì được cho bạn – xin không nghe – tránh phạm tội! Những trả lời câu hỏi (Giáo Lý) của tôi trên chương trình #SốngĐạoCôngGiáo chính là những bài “tôi trả lời cho chính mình” – Tính tôi thẳng thắng – người tôi tội lỗi – văn chương cộc lốc – khó nghe nên nếu các bạn thấy hợp xin mời nghe và chia sẻ! Nếu không thấy giúp gì được cho bạn – xin không nghe – tránh phạm tội! Bản quyền thuộc về cha Thông và chương trình #SốngĐạoCôngGiáo! Không cho phép bất cứ ai tải về rồi đưa lên mạng dưới bất cứ hình thức nào! Tuy nhiên các bạn tự nhiên chia sẻ trực tiếp từ Trang website chính thức của Cha Thông www.songdaoconggiao.org coi live (trực tiếp) tại Facebook www.facebook.com/cgsongdao. Các đường dẫn khác hay trang mạng khác đều là GIẢ TẠO – và MẠO DANH của tôi. Mọi câu hỏi/thắc mắc về đời sống đạo xin gởi về [email protected] để được giải đáp GRACE and PEACE – ÂN SỦNG và BÌNH AN Lm Martino Nguyễn Bá Thông