Không được phép lấy Tên/Tước Hiệu của Thiên Chúa để làm Bổn Mạng!

0
793

Có nhiều hội đoàn hay ngay cả giáo xứ lấy Danh Thánh/Tước Hiệu/Tên của Thiên Chúa để làm bổn mạng!  Ví dụ Bổn mạng:  Chúa Kito Vua; Thánh Tâm Chúa!  Đó là điều thật sự sai “Thần học” Công Giáo!  Trong Video này Cha Thông giải thích tại sao!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bản quyền thuộc về cha Thông và chương trình #sốngđạocônggiáo! Tuy nhiên, khi copy các bài về trang web của mình hay chia sẻ trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…) xin quý vị vui lòng copy/paste đầy đủ nguồn của bài viết đó chứ không được phép chỉ ghi “Theo Sống Đạo Công Giáo hay songdaoconggiao.org”.

Mọi câu hỏi về Đức Tin hay Đời Sống Đạo, xin gởi email về: [email protected]

Ân sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông