Linh mục có được gộp ý lễ trong mùa dịch hay không?

0
239

#SĐCG 410: Trong mùa dịch, linh mục có được gộp cả hàng trăm ý lễ vào chung 1 lễ và bổng lễ cho dân giữ lại “tiêu dùng hay, làm từ thiện?”

Một bạn tại Houston gọi điện thoai cho tôi hỏi: Thưa cha trong mùa dịch này, cha xứ của con, ra thông báo cho giáo dân gởi ý lễ về và giữ tiền bổng lễ để dùng hay làm từ thiện?  Mỗi lễ có hàng trăm ý lễ, như thế có được không cha?  Bên cạnh đó có vài bạn ở VN, có cả một Lm cũng gởi cho tôi chuyện các cha xứ “gộp lễ” và nói giáo dân giữ bổng lễ để dùng như vậy, nên tôi tiện trả lời luôn!

Kevin Nguyen, Texas

Cám ơn bạn đã hỏi:

Trả lời ngắn:  “được cũng được, mà không được cũng được!” Mời bạn xem giáo luật 945-958 về ý lễ và bổng lễ sẽ rõ hơn!  Cũng nên nhớ là các đoạn giáo luật trên được đặt trong phần “Bí Tích Thánh Thể”!

Không được: vì Cha Xứ không TỰ CÓ QUYỀN gộp ý lễ như thế!

Được #1: Khi Đức Giám Mục Giáo Phận cho phép (thường chỉ làm tạm thời trong đại dịch).  Cũng nên nhắc lại: chỉ có ĐGM giáo phận mới có quyền đó, và quyền đó chỉ có hiệu lực TRONG giáo phận của Ngài thôi!

Được #2: (khi ĐGM không cho phép) thì cha xứ đó phải DÂNG LẠI/LÀM BÙ các ý lễ mà đã gộp trong Thánh Lễ đó – trừ 1!

Trả lời chi tiết:

  1. Phân biệt “Ý LỄ” khác với Hiệp Nguyện hay Ý Nguyện:

Trong tiếng Việt, khi dùng chữ “ý lễ” chúng ta đang nói tới một Thánh Lễ được dâng (dĩ nhiên cho toàn giáo hội) với ý chỉ đặc biệt cho một “ý (xin) lễ” của một ai đó!  Và theo Giáo Luật, thì Linh Mục cần phải ghi vào sổ lễ và dâng thánh Lễ đó; nếu không dâng được, phải chuyển đi cho Linh Mục khác dâng thay.

Còn “ý nguyện” thì mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ hay Hiệp thông với các thánh lễ được trực tiếp online có “hiệp nguyện” các “ý nguyện” riêng của mình!

Chính vì thế – trong câu trả lời này chúng ta nói về “ý lễ” mà Linh mục phải dâng chứ không nói về “ý nguyện” hay “hiệp nguyện” của người giáo dân!

  1. Tại Mỹ: Tôi không biết có địa phận nào cho gộp ý lễ (mà không phải dâng lại) hay không? Nhưng địa phận của tôi thì không! Các Lm bên Mỹ có lương, tiền bổng lễ chỉ là “stipend” hay nói danh từ của người làm nails, gọi là “tips”.  Các Lm không cần tiền bổng lễ để sống nên việc gộp ý lễ, mà không phải dâng lại, là không được cho phép!  Nhiều giáo xứ Việt Nam tại Mỹ, các bạn có thể sẽ thấy rao rất nhiều “ý lễ” trong một lễ, hoặc ngay tạo giáp xứ người Mỹ của tôi, các lễ cuối tuần thỉnh thoảng cũng có 2-3 ý lễ! Đó không phải là gộp ý lễ, mà là vì lý do mục vụ, giáo dân đi lễ đó và muốn cùng hiệp thông, nên các lm dâng nhiều ý lễ, cho họp cùng hiệp thông!  Tuy nhiên, sau đó BẮT BUỘC các lm phải dâng lại các ý lễ (trừ ra một ý lễ) trong danh sách của ngày hôm đó!

Nếu bạn nào biết giáo phận nào ở Mỹ cho phép các cha gộp ý lễ, cũng xin cho tôi biết để tôi chia sẻ lên đây!

  1. Tại Việt Nam: Vì các Lm không có lương như bên Mỹ (Giáo xứ trả) hay như ở Đức (Chính phủ trả, như công chức) nên các ĐGM cho phép các Lm gộp ý lễ dưới một số tiền nhất định, để các cha có thể có tiền trang trải cho chi tiêu cá nhân!  Mỗi giáo phận quy định số tiền khác nhau!  Nếu tôi nhớ không lầm thì GP Xuân Lộc cho phép nhập bổng lễ DƯỚI 250 ngàn!  Khi Giám Mục cho phép như thế, thì Lm không phải dâng bù lại các (ý) lễ mình đã gộp!   Tuy  nhiên khi gộp bổng lễ, bạn cần gộp những lễ (Vi dụ như ở XL) dưới 250 ngàn và cho đến khi nào trên 250 thì dừng, chứ không được phép nhập các ý lễ TRÊN 250 ngàn! 
  1. Trở lại câu hỏi: Vậy các cha có được phép gộp hàng trăm lễ, mà nói giáo dân “giữ lại bổng lễ” mà dùng hay không? Sau khi nói chuyện với hai cha giáo luật và một cha phụng vụ của Địa phận, thì câu trả lời là KHÔNG (cho dù mục đích tốt lành – mục đích không biện minh cho phương tiện)….. ngoại trừ hai điều tôi đưa ra ngay từ đầu ở trên! Lý do các ngài đưa ra là thật ra các lễ đó CÓ BỔNG LỄ chứ không phải “bổng lễ dưới số tiền quy định được gộp bổng lễ.”  Cha chánh xứ vì thương dân nên nói dân “giữ lại mà dùng” thì đó phải được coi là “ngài đã nhận bổng lễ” và “cho lại giáo dân”! Cả ba vị Giáo Luật và Phụng Vụ trong giáo phận của tôi đều đồng ý như thế!  Tuy nhiên các vị nói: Trong mùa dịch #cúmtàu thì vì nhu cầu cần thiết các GM cũng nên có thông báo nới lỏng!  Còn không, một vị khác nói: “Tốt nhất đừng dùng chữ Ý LỄ – mass intention” mà hãy nói “anh chị em hãy cũng dâng lên những “Ý NGUYỆN RIÊNG” để hiệp với cha trong các thánh lễ!  Hầu tránh được sự hiểu lầm đáng tiếc! 
  1. Ngoài lề: Bạn có biết, lm không có quyền gộp bổng lễ, nhưng giáo dân lại có quyền không? Bạn ngạc nhiên ư!  Tôi nói thật ấy, Giáo Hội lại cho các bạn cái quyền “gộp lễ” trong tay! Bằng chứng nhé: Một cha đang xây nhà thờ; đến thăm một nhóm giáo dân, họ gộp chung tiền vào “xin lễ” (với nhiều ý chỉ) với mục đích đưa tiền cho cha xây nhà thờ!  Và họ nói: “cha dâng cho chúng con 1 lễ!”  Thế là cha được phép dâng 1 lễ, với nhiều ý lễ, với số tiền lớn (không phải của riêng)!  Thế nhé! Hôm nay các bạn giáo dân lại biết là mình có thêm quyền “gộp lễ” cho các cha!   Nhưng các ông trùm, ông biện không đươc phép tự ý “gộp lễ” của người khác nhé!  Chỉ những ai xin lễ, tự ý có thể gộp thôi!

Các bạn có thể coi thêm về sắc lệnh gộp ý lễ của bộ giáo sĩ tại đây: http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/62GopLe.htm

Ân sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông

7/31/2021 www.songdaoconggiao.com