Dạo này “rộ” lên các video của Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ) – Cho dù các Video đó đã có trên mạng từ hơn 1 năm nay!???

Người Công Giáo lo lắng!

Người thì khó chịu lên án! Lạc giáo, dị giáo, ly giáo, tà giáo?  Thưa các bạn đó không phải là việc và trách nhiệm của bạn để phán quyết!  Đó là việc của HĐGM VN và nhất là của ỦY Ban Giáo Lý Đức Tin!!!

Trong video này – tôi chia sẻ ý kiến cá nhân và việc “chúng ta cần làm gì!!?”  Phải coi đây là cơ hội để rao giảng Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện Duy Nhất và Tông Truyền

*******************************

Bản quyền thuộc về cha Thông và chương trình #sốngđạocônggiáo! Tuy nhiên, khi copy các bài về trang web của mình hay chia sẻ trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…) xin quý vị vui lòng copy/paste đầy đủ nguồn của bài viết đó chứ không được phép chỉ ghi “Theo Sống Đạo Công Giáo hay songdaoconggiao.org”.

Mọi câu hỏi về Đức Tin hay Đời Sống Đạo, xin gởi email về: [email protected]

Ân sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông