#SốngĐạo227: Ban Truyền Thông TGP-SG im lặng đáng sợ việc ST xúc phạm Thiên Chúa

0
570

#SốngĐạo227: Phần 1: Trả lời các bạn về vấn đề xúc phạm Thiên Chúa trong MV của ca sĩ ST
Phần 2: Nói về sự im lặng kỳ lạ của Ban Truyền Thông TGP SG khi báo Zing nói về việc có một Sơ trong BTT trả lời phỏng vấn và nói là “Không ảnh hưởng đến Đức Tin”

Các bạn tự do share/chia sẻ video này. Cám ơn các bạn!

Ân Sủng và Bình An,

Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông