Tham dự lễ trực tuyến có thay thế được cho Thánh Lễ?

0
1460
Tham dự lễ trực tuyến có thay thế được cho Thánh Lễ in person (có mặt)? Hay đó chỉ “hiệp thông” (xem lễ) với các linh mục dâng lễ trực tuyến như một việc làm đạo đức?
    Tại Hoa Kỳ, giáo hội đang bị khủng hoảng vì giáo dân tiếp tục “tham dự thánh lễ online” mà không trở lại nhà thờ, thật buồn! Nhưng phải tự nhìn nhận, đó là “lỗi tại tôi”, khi chính chúng ta (lãnh đạo) cho phép họ “tham dự lễ online” mà không nói với họ đó chỉ là “một việc đạo đức”! Những giáo dân tốt lành, họ không hiểu/biết về thần học, họ chỉ nghe sao hiểu vậy! Và khi họ nghe chữ “đi lễ/tha, dự thánh lễ” là OK rồi! Dù nó online/trực tuyến hay in person thì có khác gì nhau, vì mọi thứ khác họ vẫn “online” cơ mà! Nhưng, BÍ TÍCH thì không phải thế – Bí Tích là sự gặp gỡ/đụng chạm của Thiên Chúa với con người (để con người nhận lãnh ân sủng) cho nên KHÔNG có bí tích nào có thể cử lành “online” hay qua “factime” được!

    Trong giáo xứ của tôi, ngay sau nhà thờ mở cửa lại (ngay sau phục sinh 2020) năm ngoái, tôi đã không còn “online” thánh lễ! Ai vì bệnh hay lo lắng không đi lễ được, mỗi tuần tôi ghé thăm và mang Mình Thánh Chúa đến cho họ!
    Tòa Giám Mục Xuân Lộc, trong thông báo ngày 5 tháng 5 năm 2021: “Đức cha khuyến khích quý cha dâng lễ trực tuyến cho giáo dân mình để bà con giáo dân được HIệP THÔNG với các sinh hoạt của giáo xứ và giáo hội!” (hình 1) Cám ơn thông báo của TGP Xuân Lộc! Rất rõ ràng, xúc tích mà lại đúng! Không bắt giáo dân phải “đi lễ online” tại nhà thờ Chính tòa hay một vài địa điểm được chỉ định, nhưng là “hiệp thông với các sinh hoạt!”
    Tòa TGP TP HCM, trong thông báo ngày 8 tháng 5 năm 2021 cũng đã không còn nói giáo dân “Tham dự lễ online tại nhà thờ chính tòa hay tại nhà thờ được chỉ định” (như những thông báo trước) mà là: “Dù không tham dự Thánh Lễ, các tín hữu vẫn có bổn phận cầu nguyện tại nhà bằng cách suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa, lần hạt mân côi, rước lễ thiêng liêng!” (hình 2) Tạ ơn Chúa, cám ơn Tòa TGM đã để ý đến các chi tiết và có thông báo tuyệt vời!
    Như tôi đã nói từ những ngày đầu của Covid-19! Làm gì có chuyện “đi lễ online”! Chúng ta chỉ có tham dự thánh lễ “in person” (có mặt ở đó thôi.) Còn “theo dõi” hay “hiệp thông” online chỉ là một việc làm đạo đức, chứ không phải “tham dự” như chúng ta vẫn quen nói! Mà cứ quen riết, cói chừng nó lại thành “truyền thống,” đã thành truyền thống khi đó lại rất khó sửa! Chúng con cám ơn quý Đức Cha đã sửa lại cho đúng!
Ân sủng và Bình An,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
Ngày 5 tháng 10 năm 2020
(kỷ niệm 18 năm tôi được truyền chức 6)
    Ps: trong khi đó – sau khi tôi viết xong có bạn gởi thông báo của Toà TGM Hà Nội thì lại bảo “tham dự lễ trực tuyến thì coi như đã giữ luật Giáo Hội” – tôi đưa vào hình thứ 3 để các bạn hiểu