Lễ Truyền Chức Linh Mục – Savannah, GA – USA – Lễ Thánh Boniface ngày 5 tháng 6 năm 2004

0
1095

 

ĐK:Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha chọn con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bán thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn người.

1. Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng tư tế.Và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó và hồn con nào biết lấy chi báo đền.

2.Rầy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc.Vì tình Chúa đã thương đến phận hèn. Tâm tư con sung sướng vô biên xin dâng lên Cha trọn cuộc sống. Này hồn con nào biết lấy chi báo đền.

3. Một lời con thứ tha bao nhiêu tội nhân thế. Này rượu bánh thành Thịt Máu Chúa Trời. Tay con ban ơn phúc nơi nơi đưa muôn dân trên đường công chính, và hồn con là ánh sáng soi cõi đời.

4. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa. Một mình Chúa là vĩnh phúc trên đời. Cho bao nhiêu năm tháng phôi pha cho bao nhiêu u sầu vương lối. Nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa Trời.

Bài hát trên của Cha Kim Long đã gói gọn tâm trí con!  Vâng Chúa Yêu chọn con cho dù con bất xứng! Xin cho con mỗi ngày một tốt hơn!

Lm Martino Nguyễn Bá Thông

Nhà Thờ Chính Tòa – Thánh Gioan Baotixita – ngày 5 tháng 6 năm 2004