Thánh lễ Tạ Ơn Tại Chicago, IL ngày 13 tháng 5 năm 2004!

0
873

Một tuần sau khi được truyền chức LM tại Savannah, GA, tôi trở về Chicago – nơi gia đình chúng tôi đã định cư từ 1993 để cùng dâng lễ tạ ơn!  Cám ơn Cha Chính Xứ Hà Văn Vịnh và cộng đoàn đã dành nhiều ưu ái cho con!

Ân Sủng và Bình An

Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông