Thánh Lễ tạ ơn và Tiệc tại Nhà Hưu Phát Diệm – Gò Vấp ngày 20 tháng 6 năm 2004!

0
1531

Hai tuần sau lễ truyền chức tại Savannah, GA-USA tôi và cha bố cùng bố mẹ về VN để cùng tạ ơn!  Tại sao không về Giáo xứ nào mà là nhà hưu dưỡng Phát Diệm – Gò Vấp?  Thưa bởi vì ông Nội và Ông Cố Nội của tôi – Cha Cố Phạm Đình Nhu và Cha Cố Quy đang hưu tại đó!

Đó là một hồng ân vì cho đến tôi là 4 đời linh Tông còn sống!

Ân Sủng và Bình An

Lm Martino Nguyễn Bá Thông