Chớ làm sự Dâm Dục! Ôi sao khó quá!

0
587

Hỷ, nộ, ái, ố!  thân xác là “nửa” con người (Nửa kia là linh hồn) mà có Thân Xác là có .. cám dỗ!  Có ham muốn! có “thích/sướng!”

Mời bạn nghe cha Thông chia sẻ về điều răn thứ 6 – Chớ làm sự dâm dục!

Ân Sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông