Trần Truồng Mà Không Xấu Hổ!

0
414

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: “Phen này,đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”
Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau (Sách Sáng Thế 2:22-25).

Câu hỏi được đặt ra là khi “trần truồng” bên cạnh người khác phái bạn có xấu hổ không ?? Tại sao sảo có? Tại sao sao không? Mà tại sao bạn xấu hổ!!! Tôi và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II sẽ giúp bạn “trần truồng mà KHÔNG xấu hổ!”

Mời bạn nghe Lm Martino Nguyễn Bá Thông chia sẻ

Ân sủng và Bình An