Yêu Linh Mục

0
1046

Yêu là chuyện của con người!

Tôi không biết các cha khác thì sao chứ tôi thì đôi lúc gặp “gái” dễ thương cũng sao xuyến lắm!  Cho nên tôi tin các cô/các bà cũng thích các cha lắm chứ!

Trong video này tôi nói về việc “yêu linh mục!”

Ân Sủng và Bình An,

Lm Martino Nguyễn Bá Thông