Tiền bạc cần “chạy lòng vòng!”

0
292
Hôm qua Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2019 sau lễ một giáo dân Mỹ dúi vào tay tôi một “cọc tiền” bảo “cha bệnh – mua gì đó mà ăn”! Chiều về phât hiện ra đó là 5 tờ 20! Thật sự tôi bệnh không vì thiếu ăn – mà đôi luac còn vì “ăn nhiều quá là đằng khác!”

Cho nên hôm nay thứ 2 tôi lấy số tiền đó đi mua hai cái đùi heo (gần 70 pounds) một cái 49.51 cents cái kia 51.68 cents) tôi bù tiền thuế! Mang tặng cho ngừoi Vô gia cư! Họ thiếu thịt chứ tôi thì không thiếu!

Cám ơn vị ân nhân giáo dân đã cho tôi được làm từ thiện chung!!

Lm Martino Nguyễn Bá Thông