Home Tags Chiên

Tag: Chiên

Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải vì...

..................... Thánh Phaolô là chứng nhân sáng ngời vì ngài vâng phục Chúa Thánh Linh và hết lòng yêu mến đoàn chiên. Đức Thánh Cha...

LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ...

LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ KHÔNG? Có một số người (họ không phải là Giám Mục, cũng chẳng phải...