Home Tags Chớ làm Sự Dâm Dục

Tag: Chớ làm Sự Dâm Dục

Chớ làm sự Dâm Dục! Ôi sao khó quá!

Hỷ, nộ, ái, ố!  thân xác là "nửa" con người (Nửa kia là linh hồn) mà có Thân Xác là có .. cám dỗ! ...

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN: Điều răn thứ 6 – Chớ làm...

Trong tuần Thánh này tôi sẽ suy niệm về 7 điều "CHỚ LÀM" mỗi ngày 1 điều. Vào TỐI thứ 7 lễ Lá đến...