Home Tags Chúa Thánh Thần

Tag: Chúa Thánh Thần

#SốngĐạo 223: Làm sao con biết con có phạm tội đến...

Thưa cha con có đọc một bài báo (Lời cha Thông - Chắc của Xứ Điệp Từ Trời) nói tội Phạm Thánh là không...

#sốngđạo221: Hai quyền hạn “lớn nhất” của Linh Mục là gì?

#sốngđạo221: Hai quyền hạn "lớn nhất" của Linh Mục! CN Chúa Thánh Thần hiện xuống "làm cha" có nhiều quyền lắm! Vừa Thần Quyền -...

Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai

Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai Nhìn vào xã hội hôm nay chúng ta thấy có quá nhiều những sai lầm. Những sai lầm được...