Home Tags Chúa

Tag: chúa

LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ...

LÀM MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRONG GIÁO HỘI CÓ DỄ KHÔNG? Có một số người (họ không phải là Giám Mục, cũng chẳng phải...

Trần TRUỒNG mà không xấu hổ!!

Trần TRUỒNG mà không xấu hổ!! Tôi hay giỡn "đứa nào trần truồng mà xấu hổ là đứa đó có tội!" Ai đã từng nghe...