Home Tags Đặng San

Tag: Đặng San

Lễ Phục Sinh của Đức Trinh Nữ

Thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2018 Linh hồn thì vĩnh cửu rồi. Nhưng thân và tâm đều trôi chảy vô thường từng giây...

Cái rốn trên đầu.

Thứ ba ngày 14 tháng 8 năm 2018 Tự nhiên sáng nay lại nhớ tới ông Phạm Công Thiện với tên những cuốn sách ông...

VÀI MẪU CHUYỆN ĐỜI

Thứ 2 ngày 13 tháng 8 Năm 2018 Những giờ cuối ở Đan Viện là cuộc gặp gỡ riêng với một cô đan sĩ. Cô...