Home Tags Giaoly

Tag: giaoly

Linh mục có được gộp ý lễ trong mùa dịch hay...

#SĐCG 410: Trong mùa dịch, linh mục có được gộp cả hàng trăm ý lễ vào chung 1 lễ và bổng lễ cho dân...

Có nên đeo tang và Ngắm đứng 15 sự thương...

#SĐCG402B: Thưa Cha, tại giáo xứ của con, cứ ngày thứ 6 tuần thánh thì các bà lại đeo khăn tang, khóc thương Chúa....

Giúp giới trẻ sống đạo Công giáo

Người mẹ than thở: “Tôi không hiểu nổi. Tôi đã cho nó học trường Công giáo 12 năm vậy mà nó không chịu đi...

15 năm đời Linh Mục

Giờ này 15 năm trước tôi vừa “tập dợt” xong cho lễ Truyền Chức LM lúc 10h sáng ngày 5 tháng 6! Tôi vẫn...