Home Tags Lạc giáo

Tag: lạc giáo

Sống Đạo 216: Người Công Giáo Cần Làm gì với Hội...

Dạo này "rộ" lên các video của Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ) - Cho dù các Video đó đã có trên mạng từ...

Trước hiện tượng tôn giáo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” –...

Về mặt Giáo Hội, có lẽ đây là một cơ hội cho Giáo Hội và mỗi Ki-tô hữu cầu nguyện, phản tỉnh và học...