Home Tags Lòng thương xót

Tag: lòng thương xót

Lòng Thương Xót Chúa Ở Đâu?

Lòng Thương Xót là một tên gọi khác của Thiên Chúa. Những ai vất vả gồng gánh nặng nề, những ai ngày đêm lo...

Sống Đạo 60: Trả lời về việc “Cộng đoàn lòng thương...

Kính Lòng Chúa xót thương là điều cần thiết! Nhưng chúng ta tránh cuồng tín - tránh biến Thiên Chúa thành khí cụ trong tay...