Home Tags Ly Giáo

Tag: Ly Giáo

Sống Đạo 216: Người Công Giáo Cần Làm gì với Hội...

Dạo này "rộ" lên các video của Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ) - Cho dù các Video đó đã có trên mạng từ...

Chủ Đề: Dị Giáo – Bội Giáo – Ly Giáo và...

Hỏi: Xin cha giải thích thế nào là Tà giáo, Bội giáo và Ly giáo trong Giáo Hội Lịch sử Giáo Hội trên 2000 năm đã...