Home Tags Songdao

Tag: songdao

Giúp giới trẻ sống đạo Công giáo

Người mẹ than thở: “Tôi không hiểu nổi. Tôi đã cho nó học trường Công giáo 12 năm vậy mà nó không chịu đi...

15 năm đời Linh Mục

Giờ này 15 năm trước tôi vừa “tập dợt” xong cho lễ Truyền Chức LM lúc 10h sáng ngày 5 tháng 6! Tôi vẫn...

Sống Đạo 140: Halloween – Người Công Giáo cần biết –...

Có những người thánh thiện không bị cám dỗ nên họ cứ chơi vì không sợ - riêng cá nhân mình là người tội...

Sống Đạo 138: Halloween – Nói lại từ đầu và rõ...

có những người thánh thiện không bị cám dỗ nên họ cứ chơi vì không sợ - riêng cá nhân mình là người tội...