Home Tags Songdao

Tag: songdao

15 năm đời Linh Mục

Giờ này 15 năm trước tôi vừa “tập dợt” xong cho lễ Truyền Chức LM lúc 10h sáng ngày 5 tháng 6! Tôi vẫn...

Sống Đạo 140: Halloween – Người Công Giáo cần biết –...

Có những người thánh thiện không bị cám dỗ nên họ cứ chơi vì không sợ - riêng cá nhân mình là người tội...

Sống Đạo 138: Halloween – Nói lại từ đầu và rõ...

có những người thánh thiện không bị cám dỗ nên họ cứ chơi vì không sợ - riêng cá nhân mình là người tội...