Home Tags Thăng thiên

Tag: thăng thiên

Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời

 Con người khi đối diện với khó khăn vượt quá sức mình thường tìm đến thần linh. Thần linh như một cứu cánh để...

#sốngđạo219: Về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi...

rồi một ngày chúng ta cũng chết!  Quan trọng chết rồi đi đâu? Về già ai cũng muốn về "quê" - mà quê nào ??...