Home Tags Thepham

Tag: thepham

Be A Believer

     I like to think having faith is like setting the temperature on a thermostat. You set the temperature to 72 degrees. Now it...

Con Người Ngày Nay Nói Đức Giê-su là ai?

     Những nhà đạo đức hôm nay dường như không bằng lòng với cách suy nghĩ và hành động của đa số các bạn...

Lòng trung thành

     Mỗi lần tham dự Thánh lễ hôn phối, ta được nghe từng lời của chú rể: Anh ... nhận em ... làm vợ...

Forgiveness is the great gift to both Receiver and Giver

     Then Peter came and said to him, “Lord, if another member of the church sins against me, how often should I forgive? As many...

Chúa Cho Con Tất Cả

     Có những tình yêu cho đi mà không cần báo đáp. Quảng đại trao ban mà không toan tính hơn thiệt. Như...

A Willing Heart- Lòng Ước Muốn

If you will handle adversity in the right way, God has promised that He will turn your challenges into stepping-stones for promotion. God wants...

Đừng xem thường nhau

Có một câu chuyện kể rằng: Vào những lúc con người mới phát minh ra động cơ, con người vui mừng vì sự tiến...

Trust God, No Matter What Happened

There will be times when a door closes and you can’t understand why. In a relationship, you may feel that you’d found the perfect...

On the Way to Yeses, Must encounter Nos

     Have you ever given up a few nos away from seeing a dream come to pass? What if you knew you had to go through only...