Home Tags Thepham

Tag: thepham

God Is in Control

“Trust in the Lord with all your heart, on your own intelligence rely not; In all your ways be mindful of him. And he...

Sống Yêu Thương giữa Thế Giới Hận Thù

Hàng ngày đọc tin tức ta sẽ thấy chán ngán thế sự mà thốt lên như Nguyễn Du đã từng than rằng: “Trải qua...

Lord, will only a few be saved?

(Luke 13:22-30)      This Gospel is hard. Jesus warns us that people who thought they knew him will find themselves strangers, weeping and gnashing their...

Ai Mới Là Kẻ Mù Loà?

     Có thể nói, chưa bao giờ “phong trào” xây dựng cơ sở vật chất lại nở rộ như hiện nay. Các giáo xứ,...

Truyền Giáo Nhờ Quyền Năng Chúa

    Truyền giáo là lẽ sống của Giáo Hội. Giáo hội không truyền giáo là Giáo hội đã đánh mất căn tính của mình...

Mẹ Cho Ta Cả Cuộc Đời

Có bài thơ viết rằng:      Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.      Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.      Người ấy đã...

Canh Tân

     Một trong ba sứ điệp của Fatima: Hãy cải thiện đời sống, hay nói cách khác: Hãy canh tân cuộc đời.      Bob Casey là cháu...

Arise and Get Back In the Game

     It’s easy to have a good attitude and pursue your dreams as long as everything is going your way. That’s doesn’t take a...

Cũng một chữ Ganh

      Ở đời tiến hay lùi cũng bởi một chữ “ganh”. Ganh đua sẽ giúp ta thăng tiến nhưng ganh tị sẽ hủy hoại danh dự của ta.Ganh đua...

Be A Believer

     I like to think having faith is like setting the temperature on a thermostat. You set the temperature to 72 degrees. Now it...