Home Tags Thepham

Tag: thepham

Tình Yêu đòi hỏi Hy Sinh

      Tình yêu thì ai cũng biết, nhưng nói một câu để hiểu hết thế nào là yêu, thì dường như từ cổ chí...

The Reality of Satan

     …..Just then there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, “What have you to do with...

Nothing is Wasted

     Lanthy and I have some flower beds at home, and several times a year we’ll put mulch in those beds. The mulch we...

Đại Lãn Thời Công Nghệ

     Người xưa dạy con cháu rằng: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Nhưng nhìn vào xã hội ngày nay ta thấy...

Tại Sao Tôi Phải Làm Việc Thiện?

     Có đôi khi chúng ta tự hỏi: tại sao mình lại phải cho người này, biếu người kia? Tại sao mình phải phục...

Chờ Đợi trong Im Lặng

     Dòng chảy cuộc đời luôn đòi chúng ta phải chờ đợi. Chờ đợi trong mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Chờ đợi...

Thế gian này Ta là ai?

Tôi vẫn phân vân về bài thơ: “tôi là ai”?            “Thử hỏi một lần ta là ai?            Mà sao mộng mãi giữa đêm dài           ...

Thanksgiving Day 2018

When he saw them, he said to them, “Go and show yourselves to the priests.” And as they went, they were made clean. Then...

Tử đạo thời công nghệ 4.0

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Một Giáo Hội không có các vị tử đạo là một Giáo Hội không có Chúa Giêsu”....

God Is in Control

“Trust in the Lord with all your heart, on your own intelligence rely not; In all your ways be mindful of him. And he...