Home Tags Thepham

Tag: thepham

Nothing is Wasted

     Lanthy and I have some flower beds at home, and several times a year we’ll put mulch in those beds. The mulch we...

Đại Lãn Thời Công Nghệ

     Người xưa dạy con cháu rằng: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Nhưng nhìn vào xã hội ngày nay ta thấy...

Tại Sao Tôi Phải Làm Việc Thiện?

     Có đôi khi chúng ta tự hỏi: tại sao mình lại phải cho người này, biếu người kia? Tại sao mình phải phục...

Chờ Đợi trong Im Lặng

     Dòng chảy cuộc đời luôn đòi chúng ta phải chờ đợi. Chờ đợi trong mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Chờ đợi...

Thế gian này Ta là ai?

Tôi vẫn phân vân về bài thơ: “tôi là ai”?            “Thử hỏi một lần ta là ai?            Mà sao mộng mãi giữa đêm dài           ...

Thanksgiving Day 2018

When he saw them, he said to them, “Go and show yourselves to the priests.” And as they went, they were made clean. Then...

Tử đạo thời công nghệ 4.0

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Một Giáo Hội không có các vị tử đạo là một Giáo Hội không có Chúa Giêsu”....

God Is in Control

“Trust in the Lord with all your heart, on your own intelligence rely not; In all your ways be mindful of him. And he...

Sống Yêu Thương giữa Thế Giới Hận Thù

Hàng ngày đọc tin tức ta sẽ thấy chán ngán thế sự mà thốt lên như Nguyễn Du đã từng than rằng: “Trải qua...

Lord, will only a few be saved?

(Luke 13:22-30)      This Gospel is hard. Jesus warns us that people who thought they knew him will find themselves strangers, weeping and gnashing their...