Home Tags Tìm chúa

Tag: tìm chúa

Con Người Tìm Chúa Vì Điều Gì?

    Nhiều người quan niệm rằng khi thế giới văn minh thì tôn giáo sẽ không còn. Và khi con người đầy...

Thất Vọng rồi … làm gì?

Thất vọng là một sự rất bình thường trong cuộc đời. Luôn có những lúc chúng ta thất vọng về một người nào đó...