Home Tags Toàn xá

Tag: toàn xá

Lãnh ơn toàn xá trong những ngày cuối năm và đầu...

Lãnh ơn toàn xá trong những ngày cuối năm và đầu năm Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh...

#SốngĐạoCôngGiáo 261: Bảo Lãnh các Linh Hồn vào Thiên Đàng!

Chủ Nhậ 31 TN năm B - 2018 Bạn có muốn "bảo lãnh" người thân của bạn đã qua đời lên Thiên Đàng không!...

#SốngĐạoCôngGiáo 259: Đừng để ơn Toàn Xá cứu một Linh Hồn...

Con tên Phạm T. Th. Thưa cha! Xin cho con hỏi. Con nhường ơn đại xá cho một linh hồn, linh hồn đó được về...