Home Tags Tội

Tag: tội

Trần TRUỒNG mà không xấu hổ!!

Trần TRUỒNG mà không xấu hổ!! Tôi hay giỡn "đứa nào trần truồng mà xấu hổ là đứa đó có tội!" Ai đã từng nghe...

Tìm hiểu về Adam, Eva và Tội Nguyên Tổ

Đám trẻ con đôi lúc phân bua với cha mẹ rằng: “Thật chẳng công bằng chút nào! Ađam và Eva ăn trái táo còn...