Home Tags Tốt lành

Tag: Tốt lành

Mục Tử có nghĩa là “thối/nát” và “chết?” Lễ Chúa Chiên...

Chúa Giêsu mục tử Tốt Lành hay Chúa Chiên Lành? Chữ Mục Tử có ý nghĩa gì! Ôi Linh Mục ! Một Cuộc Đời Mắc Nợ 10/2/2012...

MỤC TỬ có ý nghĩa gì?

Khi giảng về Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, tôi có hỏi giáo dân, “tử” là gì. Nhiều người không biết trả lời,...