Home Tags Vợ chồng

Tag: vợ chồng

Sống Đạo178: “Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ...

Có ai biết tại sao mình chết sớm không? Có phải vì vợ bạn DỮ!  Chưa chắc à nghen!  Vì Chúa nói tiếp: "Vợ...

“Anh nhận em làm vợ…”

Ngày 31 tháng 5 năm 2018 Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm...

Đỗi Lỗi cho nhau – Cũng tại hai “cụ tổ” làm...

Đỗi Lỗi cho nhau - Cũng tại hai "cụ tổ" làm gương! Sau khi kết hôn, nhiều vợ chồng có xu hướng đổ lỗi cho...